Zarejestruj się

pierwszy kontakt
firma współpracująca
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SELT Sp. z o.o., ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu Administratora.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy SELT Sp. z o.o. oraz pracownicy firm podwykonawczych i świadczących usługi dla SELT Sp. z o.o., z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu.
Wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną korespondencji za pośrednictwem podanego przeze mnie numeru telefonu i adresu e-mail*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SELT Sp. z o.o. informacji handlowo-marketingowych*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu*
Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y przez SELT Sp. z o.o., będącą Administratorem danych o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach marketingowych*
Zgłoszenie po przesłaniu trafi do weryfikacji. 

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe
*pola wymagane
FIRMA
Ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych systemów przeciwsłonecznych. Polski Lider o ogromnym międzynarodowym doświadczeniu.
REALIZACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Tworzymy wyjątkowe konstrukcje idealnie spełniające postawione im zadania.Skontaktuj się z nami
Zapisano