Laboratorium

Aby w pełni kontrolować proces produkcyjny niezbędne jest przeprowadzenie szeregu testów. Dlatego też firma Selt dysponuje profesjonalnie wyposażonym laboratorium, którego zadaniem jest kontrolowanie jakości wykonywanej powłoki lakierniczej.
Podstawowym testem jest sprawdzenie grubości uzyskanej powłoki lakierniczej stosując elektroniczne mierniki grubości zgodne z normą EN ISO 2360. Aby lakierowany element spełniał wymagania grubość powłoki musi być większa niż 60 μm (mikrometrów). Drugim z testów jest badanie połysku powłoki zgodnie z normą EN ISO 2813. Dla wykończenia satynowego element powinien odbijać około 70% światła, natomiast wykończenie matowe zapewnia odbicia promieni świetlnych w 30%.
Ponadto wykonuje się również:
Test przyczepności powłoki metodą siatki nacięć (EN ISO 2409), test twardości Buchholza (EN ISO 2815), test tłoczności Erichsena (EN ISO 1520) , test zginania na walcach (EN ISO 1519), test udarności impaktorem o średnicy 15,9mm (EN ISO 6272), test odporności na działanie wrzącej wody, oraz test Machu (przyspieszony test korozyjny dla profil ekstrudowanych). Dzięki tak skrupulatnej kontroli firma SELT jest w stanie zapewnić najwyższą jakość oferowanych przez siebie produktów, a wszystkie opisane powyżej procedury wyczerpują wymagania nakładane przez stowarzyszenie Qualicoat.
FIRMA
Ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych systemów przeciwsłonecznych. Polski Lider o ogromnym międzynarodowym doświadczeniu.
REALIZACJE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Tworzymy wyjątkowe konstrukcje idealnie spełniające postawione im zadania.Skontaktuj się z nami
Zapisano